NOTICIES XaRMAE


31-07-2019
La XarMAE evoluciona cap a la XRE4S
10-12-2017
Jornada Transició Energètica a Catalunya
01-12-2016
Jornada XaRMAE-Solartys: Integració PV i Autoconsum

Activitats / Recerca

Les principals activitats i línies de recerca de la XaRMAE són:

1) Definit un pla estratègic d’activitats i accions dins dels diferents eixos temàtics de la Xarxa, desenvolupant projectes comuns entre els grups que la integren.

2) Identificar i iniciar la recerca bàsica i aplicada al camp de materials avançats necessaris pel desenvolupament de fonts d’energies més netes, barates i basades en sistemes més eficients, fent servir preferentment les nanotecnologies.

3) Generar, detectar i fomentar activitats i projectes que proporcionin solucions als problemes relacionats amb l’ús racional de l’energia; encetant accions per a transferir els resultats d’aquestes activitats a nous processos i productes industrials. Això ha de permetre obtenir sistemes energètics més eficients i menys contaminants que els actuals.

4) Identificar àrees de col•laboració, assessorament científic i tecnològic amb els sectors productius i socials relacionats amb l’ús de l’energia.

5) Desenvolupar activitats formatives tècniques d’interès en àrees i temàtiques relacionades amb materials funcionals utilitzats en noves alternatives energètiques. Participació activa a iniciatives amb similars objectius.

6) Millorar la formació del personal investigador i tècnic fomentant la mobilitat entre els centres que integren la Xarxa.

7) Participar en comissions, xarxes i programes de R+D internacionals al camp dels nous materials per a l’energia. Impulsar col•laboracions amb Instituts i grups de recerca estrangers de referència.

8) Fomentar la realització de projectes i activitats de R+D en programes nacionals i internacionals de la Xarxa en el seu conjunt o dels seus membres per separat. Incentivar la col•laboració en R+D+i amb el sector industrial.

9) Fer activitats de divulgació i difusió de les seves activitats i els resultats obtinguts.

10) Assessorar als departaments i organismes polítics en l’àmbit de la Xarxa.

                                                  Bosch i gimpera     dursi