NOTICIES XaRMAE


31-07-2019
La XarMAE evoluciona cap a la XRE4S
10-12-2017
Jornada Transició Energètica a Catalunya
01-12-2016
Jornada XaRMAE-Solartys: Integració PV i Autoconsum

Grups


La Xarxa de Referència en Materials Avançats per a l’Energia (XaRMAE) de la Generalitat de Catalunya està integrada pels següents Grups de Recerca:

1) Grup de Recerca en Materials Electrònics i Energia (M-2E) de l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya.

La recerca d’aquest Grup comprèn la síntesi i caracterització de materials per aplicacions electròniques i el disseny i anàlisi de dispositius semiconductors amb especial èmfasi en la compatibilitat amb la tecnologia electrònica, en el desenvolupament i validació de les micro i nanotecnologies, i en les energies renovables, així com el disseny de sensors, actuadors i microsistemes.

Contacte: Dr. Joan Ramon Morante Lleonart ( Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la )

Pàgina web: (
www.irec.cat)


2) Grup de Recerca en Energia Solar del Departament de Física Aplicada i Òptica de la Universitat de Barcelona

El Grup d'Energia Solar de la Universitat de Barcelona desenvolupa la seva activitat de recerca en dues línies: desenvolupament de materials i dispositius fotovoltaics i d'estratègies d'eficiència energètica en edificis. En la primera activitat s'han desenvolupat prototips de cèl·lules solars de silici en capa prima (1 cm2) sobre substrats de vidre o sobre substrats flexibles de metall o plàstic. El grup ha desenvolupat una tecnologia pròpia de sistemes de dipòsit de capes primes de silici mitjançant dipòsit químic catalític en fase vapor assistit per fil calent (HWCVD). Algunes d'aquestes tecnologies de cèl·lules estan disponibles per a la transferència a la producció industrial. En la segona activitat el grup col·labora junt amb empreses i organismes públics en l'aplicació de tècniques d'eficiència energètica en edificis.

Contacte: Dr. Joan Bertomeu Balagueró ( Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la )

Pàgina web: (www.ub.edu/ges/)3) Grup de Recerca en Materials Superconductors i Nanoestructuració a Gran Escala de l’Institut de Ciències de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC)

El Grup de Recerca en Materials Superconductors i Nanoestructurats a Gran Escala de l’ICMAB ha dut a terme la seva activitat científica al llarg dels últims 20 anys en el camp dels materials superconductors, coincidint amb el descobriment dels superconductors d’alta temperatura (High Temperature Superconductors). En aquests moments, els esforços dels seus membres es focalitzen en el desenvolupament de capes primes superconductores, les quals tenen potencials aplicacions en diferents tecnologies. Per altra banda, el Grup participa en el desenvolupament de l’àrea de la nanoestructuració mitjançant mètodes químics. Aquest és un sector emergent on interessants descobriments i avenços han estat assolits recentment.


Contacte: Dra. Teresa Puig ( Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la )

Pàgina web: (www.icmab.es/suman)4) Centre DIOPMA del Departament de Ciència de Materials i Enginyeria Metal·lúrgica de la Universitat de Barcelona

El Centre de Disseny i Optimització de Processos i Materials, DIOPMA, és un centre d’investigació científica de la Universitat de Barcelona, format al Departament de Ciència de Materials i Enginyeria Metal·lúrgica. Dirigit per la Dra. Mercè Segarra, Professora Titular del Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica, amb la col·laboració del Dr. Ferran Espiell, Catedràtic del mateix Departament, i format per un grup de doctors, llicenciats, Enginyers de Materials i Enginyers Industrials. L’activitat desenvolupada durant els últims anys ha estat orientada cap a l’assessorament en la millora de processos productius, la utilització de noves matèries primeres, materials alternatius, reducció de costos, millora de productes, reciclatge i “inertització” de residus.

Contacte: Dra. Mercè Segarra ( Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la )
Pàgina web: (www.diopma.org)


5)Laboratori de Química d’Estat Sòlid de l’Institut de Ciències de Materials (ICMAB-CSIC)

L’activitat investigadora al Laboratori de Química d’Estat Sòlid de l’ICMAB es desenvolupa en el marc de diverses línies de recerca. En el camp de materials per a l’energia cal destacar especialment la participació al ALISTORE-ERI dedicat a la recerca en materials per a bateries (http://www.u-picardie.fr/alistore/). La recerca en materials per a bateries de liti i níquel segueix una aproximació global des de la preparació i caracterització dels materials fins a l’assaig del seu rendiment. Des d’un punt de vista més fonamental la recerca es focalitza en el desenvolupament de nous materials amb millors prestacions (com ara els materials d’elèctrodes que donen lloc a reaccions de conversió com els òxids i nitrurs) mentre que des d’un punt de vista més aplicat es duen a terme estudis a temperatures elevades i d’aspectes específics de materials (d’elèctrode o bé electròlits) que es troben ja en estadi comercial o pre-comercial.

Contacte: Dra. Rosa Palacín ( Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la )
Pàgina web: (http://departments.icmab.es/ssc/)6) Grup de Recerca en Materials Inorgànics Avançats i Catàlisi del Departament de Química Inorgànica de la Universitat de Barcelona

El Grup de Recerca en Materials Inorgànics Avançats i Catàlisi del Departament de Química Inorgànica de la Universitat de Barcelona està co-dirigit per la Dra. Pilar Ramírez de la Piscina i el Dr. Narcís Homs. La seva activitat es desenvolupa en els camps de la preparació de materials amb propietats catalítiques, la caracterització de catalitzadors, la producció d’hidrogen com a combustible alternatiu, la utilització de CO2 com a font de carboni i la transformació d’hidrocarburs lleugers.

Contacte: Dr. Narcís Homs ( Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la )
Pàgina web: (http://www.qi.ub.es/matcat/)


7) Grup de Recerca en Energia i Maquinària Agroindustrial de la Universitat de Lleida

L'activitat del Grup es desenvolupa en dues línies principals de recerca: l'emmagatzematge d'energia tèrmica i l'optimització energètica, que inclou tant l'optimització energètica d'edificis com la de mecanismes i accionaments mecànics. Així el grup investiga sobre aplicacions dels materials de canvi de fase (PCM), materials utilitzats per l'emmagatzematge d'energia tèrmica en format de calor latent, sobre energies renovables com la solar o l'aplicació amb altres tipus d'aquestes energies com la geotèrmica, l'eòlica i energètica. El Grup està dirigit per la Dra.
Luisa F. Cabeza.


Contacte: Dra. Luisa F. Cabeza ( Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la )
Pàgina web: (http://www.grea.udl.cat)


8) Grup de Recerca en Micro i Nanotecnologies del Departament d’Enginyeria Electrònica de la Universitat Politècnica de Catalunya

El Grup de Recerca en Micro i Nano Tecnologies (MNT) està format per professors, investigadors, estudiants de doctorat i tècnics que fan recerca per tal d’entendre com funcionen els dispositius avançats fets amb aquestes tecnologies, com poden millorar-se i com es poden fer servir en diferents camps d’aplicació.
Els membres del MNT disposen de recursos de recerca comuns que permeten accedir a la fabricació de dispositius en micro i nano tecnologies, a més d’equips de mesura específics i eines de modelatge i simulació. El grup compta amb una Sala Blanca equipada tant per a la fabricació de cèl·lules solars de silici cristal·lí (20% d'eficiència) com cèl·lules solars orgàniques (petita molècula i polímer).

Contacte: Dr. Joaquim Puigdollers ( Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la )
Pàgina web: (http://www.eel.upc.edu)


9) Grup de Recerca en Materials Orgànics i Nanociència Molecular de l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC)

La principal activitat del Grup està adreçada al disseny, la síntesi química i la caracterització estructural i física de nous materials moleculars funcionals (cristalls, capes primes, etc) amb propietats elèctriques, magnètiques i/o òptiques innovadores. Aquests estudis paren especial atenció a la manipulació de les molècules orgàniques per tal de poder utilitzar les seves noves propietats per desenvolupar dispositius a la nanoescala (Molecular Electronics). El Grup també desenvolupa altres activitats de forma continuada
al camp de la Nanotecnologia i la Nanociència.

Contacte: Dra. Concepció Rovira ( Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la
)
Pàgina web: (www.icmab.es/nanomol)


10) Laboratori de Materials Nanoestructurats per a Energia Fotovoltaica (CIN2, CSIC)

L’activitat de recerca del Laboratori es concentra en el desenvolupament de nous materials nanoestructurats i la seva aplicació en cel·les solars excitòniques com orgàniques (OSC), híbrides (HSC), dye sensitized (DSC) o DSC d’estat sòlid (ss-DSC). Es fa especial èmfasi en la fabricació de dispositius transparents d’estat sòlid en capa prima. La feina del grup comprèn des de la síntesi i caracterització de nanomaterials (nanopartícules, nanorods, polímers) i la fabricació i caracterització de dispositius complets de cel·les solars. Els membres dels grups estan especialment interessats en l’estudi del temps de vida d’aquests dispositius (envelliment) en diferents atmosferes i paràmetres experimentals (humitat relativa RH%, temperatura, gasos, irradiació,...).

Contacte: Dra. Mónica Lira-Cantú ( Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la
)
Pàgina web: (www.icn.cat)

                                                  Bosch i gimpera     dursi