NOTICIES XaRMAE


31-07-2019
La XarMAE evoluciona cap a la XRE4S
10-12-2017
Jornada Transició Energètica a Catalunya
01-12-2016
Jornada XaRMAE-Solartys: Integració PV i Autoconsum

Power to X conference series

El grup de recerca M2E participa en l'organització d'una sèrie de workshops periodics centrats en les tecnologies Power to Gas i Power to Liquid. ENERGY STORAGE TECHNOLOGIES BY POWER TO FUELS AND CHEMICALS EVENT.El director de la XaRMAE participa com a ponent a més de ser-hi al Comitè científic.

La pròxima jornada es fara al CEA de Grenoble el 5 i 6 de decembre de 2016. tota la informació i inscripcions al descarregable. PtX periodic event 2016

                                                  Bosch i gimpera     dursi